קניון קרית אונו

קניון קרית אונו
תמונות נוספות של הפרויקט