מצודת יואב – חדר הנצחה חטיבת גבעתי

מצודת יואב – חדר הנצחה חטיבת גבעתי
תמונות נוספות של הפרויקט
he_IL