מגדל משטרת חיפה

מגדל משטרת חיפה

פרויקט: מגדל  מטה משטרת חיפה

קבלן סולל בונה

גרניט 603 וגרניט 654

חיפוי בשיטה היבשה

תמונות נוספות של הפרויקט
he_IL