יכין סנטר נתניה

יכין סנטר נתניה
תמונות נוספות של הפרויקט