חיפוי חוץ – מה חשוב לדעת

חיפוי חוץ – התכשיט של הבנין

חיפוי חוץ בקירות בניינים באבן נפוץ בארץ מפני שאבן טבעית היא חומר טבעי בעל ְקיים ממושך ובעל צורה המועדפת לעתים קרובות על ידי מתכננים. רשויות מקומיות מסוימות דורשות גימור בחיפוי באבן. ליקויים באבן ובתהליך שיטת חיפוי באבן גורמים לסוגים רבים של מקרי כשל ,כגון :הינתקות אבן החיפוי מהקיר ונפילתה ,חדירת רטיבות לבתים ,היסדקות האבן והתקלפותה בעקבות השפעת גורמי מזג אוויר או תקיפת חומרים כימיים ,שינוי בגון האבן.

אילו כוחות משפיעים חיפוי האבן?

הכוחות הפועלים על האבן הם אלה :כוחות הכובד (משקל עצמי) ,כוחות הנובעים מעומסי הרוח ,רעידות אדמה ,כוחות הנובעים משינויים תרמיים ,כוחות הנוצרים עקב שקיעת יסודות ועוד. סדרת התקנים לקירות מחופים באבן טבעית דנה בתכן ובביצוע של החיפוי באבן בשיטות השונות ,תוך התחשבות בגורמים שהוזכרו לעיל ,וזאת במטרה להבטיח את איכות חיפויי האבן ובטיחותם, ולשמש מדריך לעוסקים במלאכת החיפוי :מתכננים ,מפקחים ומבצעים. סדרת התקנים דנה בשיטות חיפוי אלה: 1.3 א. חיפוי בקיבוע רטוב (הגדרה .8) ; 1.3 ב. חיפוי בקיבוע יבש (הגדרה .9);  1.3 ג. חיפוי בהדבקה בשילוב קיבוע מכני (הגדרה .10); 1.3 ד. אלמנטים טרומיים מחופים (הגדרה .11); 1.3 ה. שיטות חיפוי מתועשות באתר (הגדרה .12); 1.3 ו. חיפוי בשיטת הקיר הכפול (הגדרה .13). 

בחלק זה של סדרת התקנים מפורטות התכונות הנדרשות מלוחות האבן המשמשים לחיפוי ,ודרישות כלליות הנוגעות לקירות המחופים בשיטות החיפוי השונות.

חברת אבן גביש – מתמחה במתן ייעוץ באבן למגוון רחב של לקוחות, אצלנו השירות הוא מעל הכול!

 

he_IL