המכתש גבעתיים

המכתש גבעתיים
תמונות נוספות של הפרויקט