גל הפסגה – קרית אונו

גל הפסגה – קרית אונו
תמונות נוספות של הפרויקט
he_IL